Kiitos kaikille meitä kuntavaaleissa äänestäneille!
vihreistä valtuustoon valittiin janakkalassa eini nurmi, kuura helanen ja anssi lepistö. varavaltuutettuina toimivat paula helin, hanna-leena islander ja hanna paikkala.

16.5.2021

kuntavaalitAVOITTEET julkaistu VALTUUSTOKAUDELLE 2021-2025

Vihreä Janakkala rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreässä Janakkalassa edistetään toimeliaisuutta, ehkäistään eriarvoisuutta ja viihdytään. Vihreässä Janakkalassa sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmat ehkäistään ennalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Vihreä Janakkala on avoin ja toivottaa erilaiset ihmiset tervetulleiksi. Vihreässä Janakkalassa pidetään vähemmistöjen puolta, ollaan reiluja ja turvataan yhdenvertaisuus sekä kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN, TULEVAISUUTEEN KATSOVA JANAKKALA.

 • huomioimme ympäristönäkökulman ja kiertotalouden mahdollisuudet päätöksenteossa
 • liitymme hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon
 • panostamme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja uusiutuvan energian käyttöön
 • vaalimme lähiluonnon ja vesistöjen puhtautta ja turvaamme monimuotoisen luonnon
 • edistämme kestävää liikkumista, esim. panostamalla toimivaan joukkoliikenteeseen, rakentamalla kävely- ja pyöräteitä sekä edistämällä sähköautojen lataus- ja biokaasuautojen tankkauspisteiden rakentamista Janakkalaan
 • tuemme lähi-, luomu-, ja kasvisruuan käyttöä
 • pidämme huolta kulttuuriympäristöstämme
 • olemme mukana tekemässä seudullista ilmasto-ohjelmaa
 • edistämme uusien luonnonsuojelualueiden perustamista Janakkalaan
 • säilytämme Mallinkaistenjärven itäisen alueen kuntalaisten yhteisenä virkistysalueena

SIVISTYNYT, OSAAVA JA KULTTUURIA ARVOSTAVA JANAKKALA.

 • mahdollistamme vanhempien vapautta valita lastensa päivähoitomuoto
 • huolehdimme koulujen ja päiväkotien pienistä ryhmäkoista
 • kehitämme jatkuvasti varhaiskasvatusta ja opetusta nykyaikaisin keinoin
 • panostamme syrjäytymisen ehkäisyyn laadukkaalla perusopetuksella ja nuorisotyöllä
 • panostamme toimivaan kouluverkkoon, huolehdimme koulurakennusten kunnosta ja sisäilman laadusta
 • säilytämme liikunta- kirjasto- ja kulttuuripalvelut laadukkaina ja vapaan sivistystyön monipuolisuuden
 • teemme aktiivista yhteistyötä yhdistysten kanssa

TOIMIVIEN PALVELUIDEN JANAKKALA.

 • varmistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa palveluiden toimivuuden ja riittävyyden molemmissa päätaajamissa lähellä kuntalaisia
 • ehkäisemme lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen mm. perheneuvolapalveluilla ja laadukkaalla nuorisotyöllä
 • turvaamme oppilashuollon riittävän määrän ja laadun
 • takaamme nuorille toimintaa ja tilat
 • ylläpidämme ikäihmisten toimintakykyä yhteistyössä järjestöjen kanssa ja eri toimialat ylittäen
 • kunnioitamme vanhuutta ja tuemme omaishoitoa
 • rakennamme esteettömiä asuinympäristöjä ja yhteisöllistä asumista

AVOIN, YHTEINEN JA ONNELLINEN JANAKKALA.

 • teemme itsenäisiä päätöksiä avoimen keskustelun kautta punniten erilaiset vaihtoehdot
 • annamme lapsille ja nuorille äänen ja otamme kaikenikäiset kuntalaiset mukaan päätöksentekoon ja asioiden suunnitteluun
 • huomioimme päätöksissä niiden pitkäaikaisvaikutukset ja hyödynnämme tiedolla johtamisen työkaluja
 • takaamme elinvoiman maaseudulle, kyliin ja taajamiin kehittämällä kuntaamme yhdessä eri toimijoiden kanssa
 • mahdollistamme kuntalaisille maksuttomia kokoontumispaikkoja ja luomme tulevista koulu- ja monitoimikeskuksista kuntalaisten yhteisiä olohuoneita
 • hyödynnämme monikulttuurisuuden tuomat mahdollisuudet esim. kaksisuuntaiseen kotoutumiseen panostamalla
 • haluamme asumiselle monipuolisia vaihtoehtoja, esim. ekorakentamisen alue, maaseudun kaavoitus ja erilaiset tonttivaihtoehdot

REILU, TALOUDELTAAN VAKAA JA ITSENÄINEN JANAKKALA.

 • haluamme, että Janakkala on itsenäinen kunta tehden aktiivista seutuyhteistyötä
 • työllistämme aktiivisesti ja puramme työllistymisen byrokraattisia esteitä
 • hyödynnämme työllisyyden kuntakokeilusta saatavia hyviä käytäntöjä ja kehitämme kunnan työllisyyspalveluita eri asiakasryhmät huomioiden
 • haluamme kunnasta työnantajan, joka panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen
 • innostamme kuntalaisia yrittäjyyteen ja luovuuteen
 • mahdollistamme etätyön tekemisen kehittämällä tietoliikenneyhteyksiä ja yhteiskäyttötiloja
 • tuemme ja arvostamme ympäristöä kunnioittavaa yritys-, yhdistys- ja matkailutoimintaa
 • hyödynnämme valtion ja EU:n avustuksia ja hankerahoitusta Janakkalan kehittämisessä
 • emme jätä laskuja tulevien sukupolvien maksettavaksi

9.3.2021
vihreät ehdokkaat janakkalassa ja hattulassa
- kaikkien aikojen ennätyslista janakkalassa

Janakkalan Vihreät ry on palauttanut ehdokaslistat Janakkalassa ja Hattulassa.
Janakkalassa ehdokkaita nimettiin 21, joka on kaikkien aikojen ennätysmäärä.
Hattulassa ehdokkaita nimettiin 4, joka on sama määrä kuin viime kuntavaaleissa.
Listoja saa täydentää toukokuun alkuun asti vaalien siirron takia.

Janakkalassa ehdolla ovat:

Fathi Ghazuan, 30, toimittaja, opiskelija
Helanen Kuura, 40, puuseppä, yrittäjä
Helin Paula, 52, vapaaehtoistyöntekijä, eläkeläinen
Hietaketo Janita, 24, lastenohjaajaopiskelija
Hirsioja Nina, 53, siivoustyönjohtaja
Islander Hanna-Leena, 44, diplomi-insinööri, yksikönjohtaja
Jansson Katja, 44, oppilaitossihteeri
Kaihovirta Kati, 48, sairaanhoitaja, hallintotieteiden ylioppilas
Koivula Seela, 40, yhteiskuntatieteiden maisteri, kotiäiti
Koskelo Mari, 41, sosionomi
Kosonen Leena, 52, sosionomi, johtava ohjaaja

Leiskamo Tiina, 43, senioripalveluiden toiminnanohjaaja, ohjaustoiminnan artenomi (AMK)
Lepistö Anssi, 41, sivistysjohtaja, kasvatustieteiden maisteri
Niittynen Laura, 21, lähihoitaja, sosionomiopiskelija
Nurmi Eini, 30, yhteisöpedagogi (AMK), työhönvalmentaja
Paikkala Hanna, 41, hankepäällikkö, hallintotieteiden maisteri
Peltomäki Katri, 44, varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomiopiskelija
Seppälä Suvi, 35, toiminnanjohtaja
Talikka Jorma (sit.), 59, vahtimestari, puuseppä
Toivola Marjukka, 53, kirjastovirkailija
Toivonen Leena, 60, toimistosihteeri, pääluottamusmies

Hattulassa ehdolla ovat:
Aronen Riikka (sit.), 46, diplomi-insinööri
Joutsenlahti Riitta-Liisa (sit.), 57, musiikin maisteri, kouluttaja
Monto Mari (sit.), 53, diplomi-insinööri
Roosendaal Johanna (sit.), 43, työpajapäällikkö, restonomi

Iät on merkitty listaan vaalipäivän iän mukaan (13.6.2021).

Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta, ota yhteyttä vaalivastaaviin:
Janakkalassa Eini Nurmi, p. 040 5456 165 tai eini.nurmi@janakkala.fi
Hattulassa Riitta-Liisa Joutsenlahti, riittaliisa.joutsenlahti@hattula.fi

18.2.2021
mielipidekirjoitus -

Mitä tapahtuu mallinkaisilla?

Me janakkalalaiset olemme etuoikeutettuja, sillä moni meistä pääsee kirjaimellisesti kotiovelta metsään ja luontoon. Mallinkaistenjärven ympäristö on tästä yksi hieno esimerkki, sillä järvi on säilynyt vapaana sinilevästä kesäisin. Levävapaiden järviseutujen määrä ei ole valitettavasti Etelä-Suomessa nousussa – päinvastoin. Mallinkaistenjärven virkistysalue mahdollistaa luonnosta nauttimisen jokaiselle meille Janakkalassa. Nyt kuitenkin järven virkistysalueen kohtalo saattaa olla vaakalaudalla.


Jos suunnitelmat kaavoituksesta ja lisähakkuista järven itäosassa toteutuvat, on järven luonto vaarassa. Alueella on vanhaa metsää, joka toimii kotina monimuotoiselle lajikirjolle, joka harvinaistuu koko ajan. Pikkulinnut, lepakot ja liito-oravat ovat muutamia esimerkkejä alueen lajikirjosta. Luonnon monimuotoisuuden säilymisen merkitys on tieteellisesti tutkittua faktaa. Jos
lajikirjo heikkenee, luonnon kyky sopeutua muutoksiin vähenee. Heikennämme silloin luonnon vastustuskykyä. Lisäksi mökkiasutuksen lisääntyminen kaventaa kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia alueen käyttöön. Marjastus ja sienestysmaastot pienenevät sekä järven ravinnekuormitus lisääntyy, jolloin sen veden laatu kärsii.


Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimukseen, jonka tavoitteena on suojella vähintään 17% metsistämme. Tavoitteesta ollaan kaukana, sillä tällä hetkellä luku on 6%. Etelä-Suomessa metsät ovat monimuotoisimpia ja silti täällä metsistä on suojeltu vain alle 3%.


Mallinkaistenjärven itäalueen luontoarvot perustuvat sen laaja-alaisuuteen ja luonnonmukaisuuteen. Näistä syistä sen suojelu, niin paljon kuin mahdollista, ja säilyttäminen virkistys- ja retkeilyalueena on ensiarvoisen tärkeää.


Mielestämme Mallinkaistenjärven kaavoitussuunnitelmia ei tule toteuttaa ja jo tehdyt hakkuut ja niiden laillisuus tulee tutkia. Haluamme kiinnittää huomiota tähän asiaan, jotta kuntalaiset muistaisivat alueen merkityksen ja ymmärtäisivät, että päätöksillä, joita nyt tehdään, on merkitystä tulevaisuudessa lapsillemme ja lastenlapsillemme. Mökkitonteista saatava rahallinen hyöty (Maanmittauslaitoksen mukaan keskimäärin 13€/m2 vuonna 2020), ei korvaa sitä menetystä, joka aiheutuu kuntalaisille ja luonnolle. Pidetäänhän huolta Janakkalasta ja sen upeasta luonnosta.

- Janakkalan Vihreät ry:n hallitus ja kuntavaaliehdokkaat