AJANKOHTAISTA

18.2.2021 mielipidekirjoitus -
Mitä tapahtuu mallinkaisilla?

Me janakkalalaiset olemme etuoikeutettuja, sillä moni meistä pääsee kirjaimellisesti kotiovelta metsään ja luontoon. Mallinkaistenjärven ympäristö on tästä yksi hieno esimerkki, sillä järvi on säilynyt vapaana sinilevästä kesäisin. Levävapaiden järviseutujen määrä ei ole valitettavasti Etelä-Suomessa nousussa – päinvastoin. Mallinkaistenjärven virkistysalue mahdollistaa luonnosta nauttimisen jokaiselle meille Janakkalassa. Nyt kuitenkin järven virkistysalueen kohtalo saattaa olla vaakalaudalla.


Jos suunnitelmat kaavoituksesta ja lisähakkuista järven itäosassa toteutuvat, on järven luonto vaarassa. Alueella on vanhaa metsää, joka toimii kotina monimuotoiselle lajikirjolle, joka harvinaistuu koko ajan. Pikkulinnut, lepakot ja liito-oravat ovat muutamia esimerkkejä alueen lajikirjosta. Luonnon monimuotoisuuden säilymisen merkitys on tieteellisesti tutkittua faktaa. Jos
lajikirjo heikkenee, luonnon kyky sopeutua muutoksiin vähenee. Heikennämme silloin luonnon vastustuskykyä. Lisäksi mökkiasutuksen lisääntyminen kaventaa kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia alueen käyttöön. Marjastus ja sienestysmaastot pienenevät sekä järven ravinnekuormitus lisääntyy, jolloin sen veden laatu kärsii.


Suomi on sitoutunut YK:n biodiversiteettisopimukseen, jonka tavoitteena on suojella vähintään 17% metsistämme. Tavoitteesta ollaan kaukana, sillä tällä hetkellä luku on 6%. Etelä-Suomessa metsät ovat monimuotoisimpia ja silti täällä metsistä on suojeltu vain alle 3%.


Mallinkaistenjärven itäalueen luontoarvot perustuvat sen laaja-alaisuuteen ja luonnonmukaisuuteen. Näistä syistä sen suojelu, niin paljon kuin mahdollista, ja säilyttäminen virkistys- ja retkeilyalueena on ensiarvoisen tärkeää.


Mielestämme Mallinkaistenjärven kaavoitussuunnitelmia ei tule toteuttaa ja jo tehdyt hakkuut ja niiden laillisuus tulee tutkia. Haluamme kiinnittää huomiota tähän asiaan, jotta kuntalaiset muistaisivat alueen merkityksen ja ymmärtäisivät, että päätöksillä, joita nyt tehdään, on merkitystä tulevaisuudessa lapsillemme ja lastenlapsillemme. Mökkitonteista saatava rahallinen hyöty (Maanmittauslaitoksen mukaan keskimäärin 13€/m2 vuonna 2020), ei korvaa sitä menetystä, joka aiheutuu kuntalaisille ja luonnolle. Pidetäänhän huolta Janakkalasta ja sen upeasta luonnosta.

- Janakkalan Vihreät ry:n hallitus ja kuntavaaliehdokkaat

3.2.2021
JANAKKALAN VIHREÄT NIMESI lisää ehdokkaita kuntavaaleihin janakkalassa ja hattulassa

Janakkalan Vihreät ry on kokouksessaan 3.2.2021 nimennyt uusia ehdokkaita huhtikuussa käytäviin kuntavaaleihin. Janakkalan Vihreät ry nimeää tulevissa vaaleissa Janakkalan lisäksi
ehdokkaat myös Hattulassa. Kaikki ehdokkaat eivät halua nimeään julkisuuteen
vielä tässä vaiheessa. Iät on merkitty vaalipäivän iän mukaan.

3.2.2021 nimettiin Janakkalassa ehdokkaaksi seuraavat nimet, jotka ovat
julkaisuvapaita:
Hietaketo Janita, 24, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto-opiskelija
Koivula Seela, 39, yhteiskuntatieteiden maisteri
Leiskamo Tiina, 43, avoimen seniorityön ohjaaja, ohjaustoiminnan artenomi (AMK)
Seppälä Suvi, 35, toiminnanjohtaja


Aikaisemmin Janakkalassa on nimetty ehdolle:
Helanen Kuura, 40, puuseppä
Islander Hanna-Leena, 44, yksikönjohtaja, diplomi-insinööri
Jansson Katja, 44, oppilaitossihteeri
Kaihovirta Kati, 48, sairaanhoitaja, hallintotieteiden yo
Lepistö Anssi, 41, KM, sivistysjohtaja
Niittynen Laura, 20, lähihoitaja, sosionomiopiskelija
Nurmi Eini, 30, yhteisöpedagogi (AMK), työhönvalmentaja

3.2.2021 kokouksessa nimettiin uusia ehdokkaita myös Hattulaan:
Aronen Riikka, 46, diplomi-insinööri
Sorvali Elina, 40, maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, omaishoitaja


Aikaisemmin Hattulassa on nimetty ehdolle:
Joutsenlahti Riitta-Liisa, 57, musiikin maisteri, kouluttaja
Monto Mari, 53, diplomi-insinööri


Jos olet kiinnostunut ehdokkuudesta, ota yhteyttä vaalivastaaviin:
Janakkalassa Eini Nurmi, p. 040 5456 165 tai eini.nurmi@janakkala.fi
Hattulassa Riitta-Liisa Joutsenlahti, riittaliisa.joutsenlahti@hattula.fi