Tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2021

VIHREÄ JANAKKALA.

Vihreä Janakkala rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreässä Janakkalassa edistetään toimeliaisuutta, ehkäistään eriarvoisuutta ja viihdytään. Vihreässä Janakkalassa sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmat ehkäistään ennalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Vihreä Janakkala on avoin ja toivottaa erilaiset ihmiset tervetulleiksi. Vihreässä Janakkalassa pidetään vähemmistöjen puolta, ollaan reiluja ja turvataan yhdenvertaisuus sekä kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan.

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN, TULEVAISUUTEEN KATSOVA JANAKKALA.

 • huomioimme ympäristönäkökulman kaikessa päätöksenteossa
 • panostamme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja uusiutuvan energian käyttöön
 • vaalimme lähiluonnon ja vesistöjen puhtautta ja turvaamme monimuotoisen luonnon
 • rakennamme kävely- ja pyöräteitä sekä panostamme toimivaan joukkoliikenteeseen
 • tuemme lähi- ja luomuruuan käyttöä
 • suojelemme kulttuuriympäristöä ja tuemme kestävää kehitystä

SIVISTYNYT, OSAAVA JA KULTTUURIA ARVOSTAVA JANAKKALA.

 • kannatamme vanhempien vapautta valita lastensa päivähoitomuoto
 • huolehdimme koulujen ja päiväkotien pienistä ryhmäkoista
 • kehitämme varhaiskasvatusta ja opetusta sekä mahdollistamme digiloikan
 • panostamme syrjäytymisen ennalta ehkäisyyn laadukkaalla perusopetuksella
 • huolehdimme koulurakennusten kunnosta ja sisäilman laadusta
 • panostamme toimivaan kouluverkkoon
 • säilytämme liikunta- kirjasto- ja kulttuuripalvelut laadukkaina ja vapaan sivistystyön monipuolisuuden

TOIMIVIEN PALVELUIDEN JANAKKALA.

 • varmistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa palveluiden toimivuuden ja riittävyyden molemmissa päätaajamissa lähellä kuntalaisia
 • ehkäisemme lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen mm. perheneuvolapalveluilla
 • turvaamme oppilashuollon riittävän määrän ja laadun
 • takaamme nuorille toimintaa ja tilat
 • ylläpidämme ikäihmisten toimintakykyä
 • kunnioitamme vanhuutta ja tuemme omaishoitoa
 • rakennamme esteettömiä asuinympäristöjä

AVOIN, YHTEINEN JA ONNELLINEN JANAKKALA.

 • teemme itsenäisiä päätöksiä avoimen keskustelun kautta punniten erilaiset vaihtoehdot
 • annamme lapsille ja nuorille äänen ja otamme kuntalaiset mukaan päätöksentekoon ja asioiden suunnitteluun
 • huomioimme päätöksissä niiden pitkäaikaisvaikutukset
 • takaamme elinvoiman maaseudulle, kyliin ja taajamiin
 • järjestämme kuntalaisille maksuttomia kokoontumispaikkoja
 • hyödynnämme monikulttuurisuuden tuomat mahdollisuudet
 • haluamme asumiselle erilaisia vaihtoehtoja mm. yhteisöasumisen ja ekorakentamisen

REILU, TALOUDELTAAN VAKAA JA ITSENÄINEN JANAKKALA.

 • haluamme, että Janakkala on itsenäinen kunta tehden aktiivista seutuyhteistyötä
 • työllistämme aktiivisesti ja puramme työllistymisen byrokraattisia esteitä
 • haluamme kunnasta työnantajan, joka panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen
 • innostamme kuntalaisia yrittäjyyteen ja luovuuteen
 • tuemme ja arvostamme ympäristöä kunnioittavaa yritys- ja matkailutoimintaa
 • emme jätä laskuja tulevien sukupolvien maksettavaksi

Tutustu puolueen kuntavaaliohjelmaan täällä