VIHREÄ JANAKKALA.

Vihreä Janakkala rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreässä Janakkalassa edistetään toimeliaisuutta, ehkäistään eriarvoisuutta ja viihdytään. Vihreässä Janakkalassa sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmat ehkäistään ennalta ja palvelutuotannossa hyödynnetään tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Vihreä Janakkala on avoin ja toivottaa erilaiset ihmiset tervetulleiksi. Vihreässä Janakkalassa pidetään vähemmistöjen puolta, ollaan reiluja ja turvataan yhdenvertaisuus sekä kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN, TULEVAISUUTEEN KATSOVA JANAKKALA.

 • huomioimme ympäristönäkökulman ja kiertotalouden mahdollisuudet päätöksenteossa
 • liitymme hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon
 • panostamme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja uusiutuvan energian käyttöön
 • vaalimme lähiluonnon ja vesistöjen puhtautta ja turvaamme monimuotoisen luonnon
 • edistämme kestävää liikkumista, esim. panostamalla toimivaan joukkoliikenteeseen, rakentamalla kävely- ja pyöräteitä sekä edistämällä sähköautojen lataus- ja biokaasuautojen tankkauspisteiden rakentamista Janakkalaan
 • tuemme lähi-, luomu-, ja kasvisruuan käyttöä
 • pidämme huolta kulttuuriympäristöstämme
 • olemme mukana tekemässä seudullista ilmasto-ohjelmaa
 • edistämme uusien luonnonsuojelualueiden perustamista Janakkalaan
 • säilytämme Mallinkaistenjärven itäisen alueen kuntalaisten yhteisenä virkistysalueena

SIVISTYNYT, OSAAVA JA KULTTUURIA ARVOSTAVA JANAKKALA.

 • mahdollistamme vanhempien vapautta valita lastensa päivähoitomuoto
 • huolehdimme koulujen ja päiväkotien pienistä ryhmäkoista
 • kehitämme jatkuvasti varhaiskasvatusta ja opetusta nykyaikaisin keinoin
 • panostamme syrjäytymisen ehkäisyyn laadukkaalla perusopetuksella ja nuorisotyöllä
 • panostamme toimivaan kouluverkkoon, huolehdimme koulurakennusten kunnosta ja sisäilman laadusta
 • säilytämme liikunta- kirjasto- ja kulttuuripalvelut laadukkaina ja vapaan sivistystyön monipuolisuuden
 • teemme aktiivista yhteistyötä yhdistysten kanssa

TOIMIVIEN PALVELUIDEN JANAKKALA.

 • varmistamme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa palveluiden toimivuuden ja riittävyyden molemmissa päätaajamissa lähellä kuntalaisia
 • ehkäisemme lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymisen mm. perheneuvolapalveluilla ja laadukkaalla nuorisotyöllä
 • turvaamme oppilashuollon riittävän määrän ja laadun
 • takaamme nuorille toimintaa ja tilat
 • ylläpidämme ikäihmisten toimintakykyä yhteistyössä järjestöjen kanssa ja eri toimialat ylittäen
 • kunnioitamme vanhuutta ja tuemme omaishoitoa
 • rakennamme esteettömiä asuinympäristöjä ja yhteisöllistä asumista

AVOIN, YHTEINEN JA ONNELLINEN JANAKKALA.

 • teemme itsenäisiä päätöksiä avoimen keskustelun kautta punniten erilaiset vaihtoehdot
 • annamme lapsille ja nuorille äänen ja otamme kaikenikäiset kuntalaiset mukaan päätöksentekoon ja asioiden suunnitteluun
 • huomioimme päätöksissä niiden pitkäaikaisvaikutukset ja hyödynnämme tiedolla johtamisen työkaluja
 • takaamme elinvoiman maaseudulle, kyliin ja taajamiin kehittämällä kuntaamme yhdessä eri toimijoiden kanssa
 • mahdollistamme kuntalaisille maksuttomia kokoontumispaikkoja ja luomme tulevista koulu- ja monitoimikeskuksista kuntalaisten yhteisiä olohuoneita
 • hyödynnämme monikulttuurisuuden tuomat mahdollisuudet esim. kaksisuuntaiseen kotoutumiseen panostamalla
 • haluamme asumiselle monipuolisia vaihtoehtoja, esim. ekorakentamisen alue, maaseudun kaavoitus ja erilaiset tonttivaihtoehdot

REILU, TALOUDELTAAN VAKAA JA ITSENÄINEN JANAKKALA.

 • haluamme, että Janakkala on itsenäinen kunta tehden aktiivista seutuyhteistyötä
 • työllistämme aktiivisesti ja puramme työllistymisen byrokraattisia esteitä
 • hyödynnämme työllisyyden kuntakokeilusta saatavia hyviä käytäntöjä ja kehitämme kunnan työllisyyspalveluita eri asiakasryhmät huomioiden
 • haluamme kunnasta työnantajan, joka panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen
 • innostamme kuntalaisia yrittäjyyteen ja luovuuteen
 • mahdollistamme etätyön tekemisen kehittämällä tietoliikenneyhteyksiä ja yhteiskäyttötiloja
 • tuemme ja arvostamme ympäristöä kunnioittavaa yritys-, yhdistys- ja matkailutoimintaa
 • hyödynnämme valtion ja EU:n avustuksia ja hankerahoitusta Janakkalan kehittämisessä
 • emme jätä laskuja tulevien sukupolvien maksettavaksi

Tutustu puolueen kuntavaaliohjelmaan täällä